Hakkımızda

*Mahya Yayınları kitap kapağı ile muazzam bir ufuk açıyor.
Mahya Yayınları kitabiyat literatürüne vakıf çevrelerin dikkatle takip ettiği bir kitap evi. Malik  Bin Nebi’nin Medeniyet kavramı üzerine hazırladığı kitabı, müellif hakkında bir çok makalesi bulunan Dr. Bedran Bin Lahsen çalışmış. Kitabın Türkçesini ise Prof. Dr. Robert Frager’in meşhur eseri;  Kalp,  Nefs  ve Ruh kitabını da dilimize kazandıran İbrahim Kapaklıkaya tercüme etmiş...

* Mahya Yayıncılık geçtiğimiz aylarda bastığı kitaplarla yayın hayatına dikkat çekici bir giriş yaptı. İslâm düşüncesini ve Batı parardigamasını konu alan kitaplarla kütüphanelerde yer tutmaya aday eserler ortaya koyan Mahya Yayıncılık Prof. Dr. Abdulhamid A. Ebu Süleyman, Prof. Dr. Bekir Karlıağa, Prof. Dr. Ahmed İsa, Prof. Dr. George Saliba, Prof. Dr. Abdulvahab M. el-Messiri, Dr. Muna Ebu'l- Fadl gibi önemli akademisyenlerin çalışmalarına ulaşma imkânı sunuyor.

* Her yıl Ekim ayının ilk haftasını Camiler Haftası olarak değerlendiren T. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kutlamak ve onlar için de önemli olan Mehmet Âkif’in Kur’an Meali üzerinde durmak istiyorum.

*Mealin ortaya çıkışı son derece önemli.. Uzun yıllardır varolduğuna dair iddiaların konuşulduğu İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un Kur’an Meali’nin üçte biri Mahya Yayınları tarafından yayınlandı. Geçen hafta seçkin bir kitlenin katıldığı özel bir toplantıyla kamuoyuna tanıtılan eserin...

* MAHYA, Ramazan gelmeden kuruldu
Bugüne kadar yayıncılık sektöründe pek çok yayınevi büyük heyecanlarla ve büyük hedefler koyarak yayın hayatına adım attı. Bazıları çok dikkatli bir yayıncılık politikası izleyerek, bu yürümesi zor yolda ilerlemeyi başardı, bazıları da ne yazık ki çeşitli kişisel ve sektörel sebeplerden dolayı kısa bir süre sonra yayıncılığa veda etmek zorunda kaldılar.

*Bilim Tarihinde Dönüm Noktası
George Saliba, bilim tarihinde yepyeni bir pencere açıyor. Bilinmesi ve mutlaka takip
edilmesi gereken bir isim.

*Avrupa’yı İslam aydınlattı!
Prof.Dr. İsa ve Saliba, Batı medeniyetinin bugünkü noktalara gelmesindeki İslam etkisini açık ve net gösteriyor. Kendini küçük görme, eğer kulluğun idraki penceresinden ise insanı yükselten bir haslettir. Fakat şahsını bilmeme, çevresindekiler karşısında daim eziklik psikolojisiyle hareket etme zaviyesindense tam aksine ferdi zelillik çukuruna hapseder.

* Mahya yayınları
Basın ve yayın hayatının görsel yayınlar karşısında yetersiz kaldığını ve kitap dağıtımının yeterince yaygınlaşamadığı için, bir tür haksız rekabete kurban gittiğini görüyoruz. O yüzden de yeni bir yayınevinin kurulup kitap yayınlamaya başlamasını sevinçle karşılıyoruz.

* Mahya Yayınları işe biraz farklı başladı!
Mahya Yayınları’nın hikâyesi bundan tam 25 yıl öncesine dayanıyor. Bunu, kitaplarını artık Mahya Yayınları’nda göreceğimiz Prof. Dr. Bekir Karlığa’dan öğreniyoruz.

* Yayıncılıkta Yeni Bir Soluk: Mahya Yayıncılık
Mahya Yayıncılık geçtiğimiz aylarda bastığı kitaplarla yayın hayatına dikkat çekici bir giriş yaptı. İslam düşüncesini ve Batı parardigamasını konu alan kitaplarla kütüphanelerde yer tutmaya aday eserler ortaya koyan Mahya Yayıncılık Prof. Dr. Abdulhamid A. Ebu Süleyman, Prof. Dr. Bekir Karlıağa, Prof. Dr. Ahmed İsa, Prof. Dr. George Saliba, Prof. Dr. Abdulvahab M. el-Messiri, Dr. Muna Ebu'l- Fadl gibi önemli akademisyenlerin çalışmalarına ulaşma imkanı sunuyor.